Operace prsou - redukce

Zmenšení nadměrně velkých prsů. Pozitivní vliv na zdraví ženy. Konec bolestí zad, otoků nohou, bolestí hlavy. Žádné kožní infekce a ekzémy v podprsních rýhách.

 

 

Kdy jít na operaci zmenšení prsů?

Nejčastěji je nadměrná velikost prsů skrytou příčinou bolestí hlavy, krční, hrudní a bederní páteře nebo způsobuje otoky dolních končetin. Neobvyklý není ani výskyt plísňových infekcí a ekzémů v podprsních rýhách nebo bolestivé až krvavé rýhy od podprsenky.

Protože má zmenšení prsů především zdravotní opodstatnění, operace může být v některých případech hrazena ze zdravotního pojištění na pracovištích, které mají s pojišťovnami smlouvu. Podmínkou je doporučení odborníků, tedy ortopeda, neurologa nebo mammologa a poté schválení revizním lékařem pojišťovny.

Redukci prsů podstupují nejčastěji ženy středního věku, které porodily a odkojily děti. Operaci však využívají také ženy starší 50 let, u nichž došlo ke zvětšení hmotnosti prsou přibývajícím věkem. Podmínkou pro provedení zákroku je relativně dobrý zdravotní stav pacientky.

Méně často podstupují zmenšovací operaci prsů také mladé dívky, které enormní váha prsů obtěžuje a brání jim v aktivním životě a sportování, případně jim způsobuje psychické obtíže. Pokud je dívka mladší 18 let, podmínkou k operaci je souhlas rodičů. Všechny ženy musejí před operací absolvovat mammologickésonografické a starší z nich případně i mammografické vyšetření.

 

 

Jak probíhá zmenšení prsů a jak dlouho trvá?

Při redukční operaci dochází k vysunutí dvorce do normální polohy a k odstranění přebytečné tkáně z prsu. Existují různé možnosti, jak redukovat zbytnělou tkáň. Rozdílné techniky jsou využívány také při posunu prsního dvorce, který je uložen nízko na hrudníku. Chirurg se rozhoduje, jaký operační postup zvolit, vždy po individuálním posouzení pacientky.

Operatér vybírá nejvhodnější postup podle požadovaného výsledného tvaru, ale bere v úvahu také možnost pooperačních komplikací, kterým se snaží maximálně předcházet. Lékaři provádějí zákrok vždy v celkové anestezii pacientky, ženám zůstává po operaci jizva, která má nejčastěji tvar obráceného písmene T. Operace trvá podle rozsahu a průběhu 1,5 – 2,5 hodiny.

 
 

Rekonvalescence po zmenšovací operaci prsů

V rozmezí od 17. do 21. dne navštíví pacientka znovu kliniku, kde jí lékař odstraní stehy vedené pod kůží. Často používáme stehy vstřebatelné a pak pacientka přichází na kliniku až po měsíci, kdy se jen odstraní speciální náplasti, které po celou dobu kryjí jizvu. Pacientky se mohou vrátit do běžného života s menší fyzickou zátěží 3 až 4 týdny po operaci, po 5 až 6 týdnech je možná i větší fyzická zátěž a sport. Po dobu 4 až 6 týdnů je doporučeno spát v poloze na zádech a užívat podprsenku bez kostic.

 

 

Jak předcházíme komplikacím po zmenšení prsů

Zmenšovací operace prsou nevyžaduje žádnou speciální přípravu. Stejně jako u dalších plastických operací musejí pacientky tři týdny před zákrokem vysadit léky snižující srážlivost krve, jako například acylpyrin, anopyrin a další. Od půlnoci před operací nesmějí jíst, pít ani kouřit. Výjimkou jsou pacientky, které nastupují k operaci až odpoledne, každopádně platí toto omezení minimálně 6 hodin před operací. Kůži není vhodné mazat jakýmkoliv krémem, podpaží musí být před operací oholeno. Zákrok nemůže být proveden u pacientek, které trpí na akutní akné, ekzémy nebo plísně v podprsních rýhách a mají zrovna akutní projevy onemocnění, nebo u žen s celkově špatným zdravotním stavem.

I přes dodržení předoperačních doporučení může dojít k některým komplikacím. Patří k nim například vytvoření krevního výronu nebo částečná ztráta dvorce, která je však opravdu výjimečná. Stejně jako u jiných plastických operací může vzniknout infekce v ráně, občas se hůře hojí jizvy v podprsní rýze. Problémy však obvykle do dvou až tří týdnů vymizí. Poruchy citlivosti kůže a dvorce nejsou časté a obvykle se do roka upraví, ale výjimečně mohou přetrvávat i trvale.

Na naší klinice se setkáváme často i s pacientkami z jiných pracovišť, jejichž nechtěné pooperační následky způsobily většinou chyby nezkušeného operatéra. Stává se, že chirurg odebere nadměrně velké množství tkáně, nebo tkáň prsů odebere asymetricky. Kvůli tomu pak dochází k přílišnému zmenšení prsou, které si klientka nepřeje, nebo k asymetrii prsů. Chybné je také nepřiměřené vysunutí dvorců vzhůru, které nezakryje ani podprsenka. Ženy by si měly pečlivě zvolit kliniku, na které operaci podstoupí. Korekce těchto chyb je totiž poměrně obtížná.

 

Podrobné informace o zákroku zmenšení prsou.

operace prsů, redukce, zmenšení

Chcete více informací? Zeptejte se mě!

S Vaším dotazem můžete poslat i dvě fotografie.