Rekonstrukce prsu po nádorovém onemocnění

Rekonstrukce poškozeného prsu po odstranění nádoru. Podpora psychického stavu pacientky. Snazší návrat do běžného života. Uzavření nepříjemné kapitoly života.

 

Kdy jít na rekonstrukci prsu po nádorovém onemocnění

Rekonstrukce prsu po nádorovém onemocnění je velice důležitá pro psychický stav pacientky, která přišla o prso či jeho část v důsledku onkologického onemocnění.

Prsa byla, jsou a vždy budou vnímána jako součást osobnosti každé ženy. Jedná se o symbol ženství. Proto není divu, že žena, která přijde o prso při onkologické operaci, obvykle trpí psychickými problémy kvůli poškození svého těla. Zejména u mladých žen hrozí po částečném či úplném odstranění prsu dysmorfofobie, tedy strach z vlastní ošklivosti. Již od roku 1977, kdy byla poprvé provedena rekonstrukce prsu po nádorovém onemocnění za využití implantátu Corinem, se daří psychické problémy žen částečně potlačit.

Po úspěšné radioterapii a chemoterapii často putují z péče onkologa na jeho doporučení na rekonstrukci prsu. Protože je karcinom prsu jedním s nejobvyklejších nádorových onemocnění, samotná chirurgická léčba i následná rekonstrukce poškozených prsou prošla v posledních desetiletích revolučním rozvojem. Ženy si dnes mohou vybrat z různých operačních postupů, mají možnost zvolit kromě rekonstrukce s implantátem také rekonstrukci prsu s využitím jejich vlastní tkáně.

 
 

Jak probíhá rekonstrukce prsu a jak dlouho trvá?

V současné době existuje více druhů rekonstrukce, mezi kterými volí lékař při konzultaci s pacientkou ten nejvhodnější. Po radikální mastektomii musí žena prodělat rekonstrukci celého prsu, v jiných případech postačí částečná rekonstrukce.

Rekonstrukce celého prsu s využitím cizího materiálu: Při rekonstrukci celého prsu jsou často využívány cizí materiály. Mezi nimi jsou zdaleka nejběžnější silikonové implantáty plněné gelem či solným roztokem. V případě, že má pacientka dostatek kožního krytu, mohou být implantáty jednoduše vloženy do prsu. Pokud je kryt nedostatečný, pod kůži jsou vsunuty silikonové sáčky, které lékař postupně doplňuje roztokem. Při tom se kůže roztahuje a prso zvětšuje.

Rekonstrukce prsu s využitím autologní tkáně a cizího materiálu: U některých pacientek, jež nemají dostatečně kvalitní kůži, nebo je jejich zdravý prs příliš objemný a pokleslý, není možné použít běžný silikonový implantát. V takových případech se využívá autologní čili přirozená tkáň v kombinaci s cizím materiálem.

Jako autologní tkáň slouží buďto kožní lalok, přetočený ze strany hrudníku, posuvný břišní lalok nebo přetočený široký zádový sval. Laloky slouží k překrytí implantátu. Tento typ operace je časově poměrně náročný a rekonstrukce dvorce a bradavky je možná až po třech měsících od operace.

Rekonstrukce prsu autologní tkání: Při rekonstrukci prsu autologní tkání nepoužívá chirurg žádný cizí materiál pro zvětšení prsu. Operace je velice pokroková a znamená velký posun při rekonstrukcích prsu po onkologickém onemocnění. Je však časově náročná.

Jako autologní tkáň slouží v tomto případě břišní lalok, který poskytuje dostatečné množství kůže a tuku i pro rekonstrukci velkého prsu. Operatér používá buďto stopkovaný břišní lalok nebo volný břišní lalok. Operace s využitím volného břišního laloku je modernější a šetrnější, může však být provedena pouze na klinice s erudovaným mikrochirurgickým týmem.

Rekonstrukce části prsu: Rekonstrukce prsu se mění také v závislosti na vývoji chirurgické léčby prsu. Dnes už je možné odstranit některé typy nádorů tak, že zbytek prsu zůstane zachován. I v tomto případě dochází k poškození prsu, změna však není tak radikální, jako při jeho úplné mastektomii.

Pokud dojde k vyjmutí nádoru a zbytek prsu zůstává, plastický chirurg provádí částečnou rekonstrukci prsu. Tyto operace jsou velmi pestré, protože se vždy odvíjejí od velikosti a umístění odstraněného nádoru. Operatér může provést buďto modelaci prsu, která je obdobou modelace při poklesu ňader – obvykle je nutné upravit i zdravou stranu. Prs však může být zrekonstruován také pomocí lalokové plastiky v kombinaci s cizím materiálem nebo implementací protézy ke zvětšení prsu. Postupů je mnoho a ten pravý zvolí chirurg při konzultaci s pacientkou.

Rekonstrukce dvorce a bradavky: Jedná se o konečnou etapu rekonstrukce prsu po mastektomii. Pro většinu žen je tento proces symbolem kompletní obnovy prsu, po jehož dokončení se mohou konečně vrátit do plnohodnotného osobního i společenského života. Prs vypadá přirozeně, symetricky a žena může opět vnímat své tělo jako nenarušený celek.

Existuje několik způsobů rekonstrukce dvorce. Lékař může vytvořit nový dvorec například přenesením části dvorce z druhého prsu. Další možností je odběr kůže z míst se sytější pigmentací, dvorec může být vytvořen také pomocí umělé tetováže. Při rekonstrukci bradavky je možné použít část bradavky zdravého prsu, umělou tetováž nebo místní laloky.

Doba rekonstrukce prsu se velmi liší podle typu zákroku, obvykle se pohybuje od 45 minut do 4 hodin.

Rekonvalescence po rekonstrukci prsu

Rekonvalescence je závislá také na typu rekonstrukce. Náročnější je zotavování po rekonstrukci celého prsu, pokud operatér upravuje prs po částečné mastektomii, zásah do těla pacientky je mnohem méně zásadní.

Rekonvalescence záleží dle způsobu rekonstrukce, obvykle se pohybuje od 2 týdnů po 2 měsíce.

Jak předcházíme komplikacím po rekonstrukci prsu

Rekonstrukce prsu rozhodně není jednoduchá plastická operace. Volba správné operační techniky a precizní provedení je proto zcela zásadní. Pacientka by se měla rozhodnout pro plně kvalifikovanou plastickou kliniku, s výběrem jí může pomoci například běžný chirurg, který provádí mastektomii.

Komplikace však mohou vzniknout i v případě, že je rekonstrukce provedena správně. Příčinou bývá nedostatek tkáně po ozáření nebo špatný zdravotní stav pacientky. Problémy může způsobit například obezita, porucha imunity, diabetes, endokrinologické onemocnění, kardiovaskulární onemocnění, kouření nebo dokonce vysoký věk pacientky.

Komplikace při rekonstrukci prsu mohou být různé. Při využití umělých materiálů hrozí například vytvoření tuhého opouzdření kolem implantátu. Pokud je provedena rekonstrukce místními laloky v kombinaci s protézou, může ve výjimečných případech nastat odloučení cípu laloku a obnažení implantátu. Pak je potřeba implantát odstranit a operaci po několika měsících zopakovat.

Mezi další komplikace patří infekce v ráně, zbytnění pooperační jizvy nebo otoky způsobené hromaděním mízní tekutiny. Vyjmenované komplikace se však vyskytují u méně než 15 % provedených rekonstrukcí.

Rozsáhlé spektrum různých preventivních opatření aplikovaných před, v průběhu i po zákroku výskyt těchto rizik ještě výrazně snižuje. 

 

 

Podrobné informace o zákroku rekonstrukce prsu.


rekonstrukce, prsa, nádorová onemocnění