Odstranění kosmetické vady nosu znamená zbavit člověka pocitů nápadné odlišnosti.

 

Mezi kosmetickými vadami zaujímá nos výjimečné postavení. Je dominantou obličeje a jakékoli nápadnější změny v jeho tvaru a velikosti mohou mnohdy vyvolat škodolibou pozornost a posměch okolí a být příčinou velkých duševních útrap, a to nejen u lidí emocionálně labilních. „ Úkolem plastického chirurga je napravit vadu, zbavit člověka pocitů nápadné odlišnosti a navrátit mu i dříve ztracené sebevědomí," říká plastický chirurg MUDr.Karel Urban.

 

Kosmeticky nepříznivý tvar nosu může být vrozený nebo získaný. Vrozený se většinou projeví až v době růstu. Je často nápadné, jak se v době puberty změní dosud příznivý tvar nosu v nepěkný, v obličeji rušivě působící. V mnoha případech je nápadný tvar a rozměr nosu geneticky podmíněný. U některých typů kosmetických deformit nosu může však být příčinou nepatrný úraz v dětství, kdy se velmi často a lehce přehlédne poškození chrupavčité i jemné kostní struktury.

 

Klasifikovat vrozené i získané deformace nosu není snadné, protože žádné rozdělení kosmetických vad nosu nemůže vyčerpat všechny typy deformit. Nejčastěji se však setkáváme s těmito klinickými obrazy: velký nos ve všech rozměrech, velký nos s nápadně vystupujícím kostním hrbolem, velký nos s hrbolem a nápadně pokleslým, dlouhým a dolů stlačeným hrotem – zobákovitý nos, dlouhý nos s rovným hřbetem, kachní typ nosu s širokým, oploštělým a dopředu čnícím hrotem, bambulovitý hrot nosu s jeho výraznou prominencí, sedlový nos s depresí dorza, různě deviovaný nos s vychýlením osy k jedné straně či esovitě prohnutý nos apod.

 

Operace tvarových deformit nosu se nemohou a nesmějí řídit šablonou. Záleží na zkušenostech a odborné zdatnosti chirurga, jak dovede zhodnotit vadu a užít k její korekci vhodný operační postup. Protože představy pacienta jsou často optimistické, musí jej plastický chirurg informovat o možnostech a předpokládaném výsledku operace a upozornit i na možné komplikace. Výsledek operace je hodnotitelný za několik týdnů až měsíců.

 

Neměli bychom operovat ženy v době menstruace, kdy rány více krvácejí a po operaci snadno vzniká hematom, který podmíní zbytnění měkkých tkání s prodlouženým hojením. Neoperujeme pacienty s rýmou, se zánětem vedlejších dutin, dýchacích nebo slzných cest nebo se zánětlivými projevy na kůži obličeje. Stejně tak silná, mastná kůže s početnými póry nebo naopak kůže příliš tenká a suchá či kůže s pavučinami cévek je posuzována jako k operaci méně vhodná. U pacientů psychicky labilnějších a se sklony k depresím doporučujeme vyšetření psychiatrem s jeho vyjádřením se k vhodnosti operace.

 

Korektivní rinoplastiku uskutečňujeme u žen od osmnácti let věku, u mužů od dvacátého roku, kdy se předpokládá ukončení tělesného vývoje. Horní hranici je těžší určit. Obvykle to bývá věk 40 let, kdy tkáň má ještě schopnost pružné adaptability po operaci. Je možné však uskutečnit operaci i ve vyšším věku s velmi dobrým pooperačním výsledkem.

 

Operaci provádíme v celkové anestezii, která je pro operovaného nejšetrnější. Některá pracoviště však upřednostňují místní znecitlivění. Řezy vedeme intranazálně, jen ve výjimečných případech volíme řezy zevní. Po operaci přikládáme tvarovanou sádrovou dlahu, kterou můžeme vyměnit, pokud je po ústupu otoku příliš volná, po 7–10 dnech. Tu opět sejmeme asi po týdnu a doporučíme pacientovi, aby si sádrovou dlahu přikládal po dobu dalších tří týdnů na noc.

 

K nejčastějším výkonům korektivní rinoplastiky patři snesení hrbolu s postranní osteotomií, která umožní potřebné zúžení rozšířené kostry. U velkých nosů současně snižujeme i chrupavčité septum. Abychom zúžili hrot, exstirpujeme horní části zevních ramének velkých křídlových chrupavek. U dlouhých nosů zkracujeme chrupavčité septum o několik milimetrů. K vyrovnání konkávní deprese nosního hřbetu u sedlového nosu používáme kostěný nebo chrupavčitý štěp, případně tvarované umělé materiály. Pokud je vybočené i septum s obturací dýchacích cest, měla by předcházet korektivní rinoplastice septoplastika na příslušném ORL pracovišti.

 

Zvláštní postavení mezi vrozenými deformacemi nosu náleží postižení nosu u obličejových rozštěpů. Zatímco chirurgická léčba obličejových rozštěpů dosáhla již vysokého stupně dokonalosti při rekonstrukci rozštěpeného rtu, jedním z hlavních problémů, který stále přetrvává, je řešení méně či více závažných deformací nosu u jednostranných a oboustranných rozštěpů. Náprava těchto deformací spočívá v korekci kolabovaného a sesunutého nosního křídla u jednostranných rozštěpů a v prodloužení vrozeně zkrácené kožní nosní přepážky s následným zúžením širokého hrotu nosu u oboustranných rozštěpů.

 

Přestože mezi kosmetické vady v pravém slova smyslu neřadíme rinofýmu, může zvláště její glandulární forma výrazně ovlivnit vzhled člověka, jeho sebevědomí. Operace provádíme snesením rinomatózních mas elektrickou kličkou, laserem nebo skalpelem, obvykle bez nutnosti sekundární kožní autotransplantace.

 

Korektivní rinoplastika skrývá mnohá úskalí i nebezpečí. Každá deformace nosu je problémem pro sebe a pro všechny lze formulovat jen určité pracovní postupy. Záleží na odborných znalostech a zkušenostech operujícího, aby správně zhodnotil typ vady a užil optimálního operačního postupu. Nesmí také nikdy podlehnout naléhání pacienta tam, kde sám není přesvědčen, že operací lze dosáhnout spolehlivého výsledku. Jen tak může předejit možným pooperačním komplikacím.

 

 

RHINOPLASTIKA

  • Odstranění kosmetické vady nosu znamená zbavit člověka pocitů nápadné odlišnosti.


Life StyleJackieJuicyEstetická chirurgieChytrá ženaEstetická medicínaTýdeník KvětyBlesk pro ženyGolf & StyleČeský rozhlas 2 - PrahaProfitMagazín Víkend HNBlesk zdravíKatkaBleskVitalia.czVlastaELLE.CZČIA News.czdeník.czTýdenDietaSanquisNovinky.czPrávoPrimaŽena.czMarianneČRo1 RadiožurnálFitstylPřekvapeníDo kabelkytn.czForbesfacestar.czInMagazín.czŽena podnikaleka.czHealth&BeautyTrendMagazínEstetikaStoryInstinktMoje zdravíLetní akce na operaci prsou.PODĚKOVÁNÍKRÁSNÁ BUDKOVÁ CHCE BÝT JEŠTĚ KRÁSNĚJŠÍ!Tereza Budková si nadělila dárky dopředuDoktor Urban rozmluvil modelce Anetě Vignerové operaci!Zdraví a krásaK vyššímu sebevědomí plastickou operací břichaPULSŽena a život