Facelift - ceník

 

Operační výkon se skládá z ceny výkonu /včetně anestezie/ cena je od 42.400,- Kč. Doporučujeme dvě hospitalizace, kde cena  za jednu noc je od 1.900,- Kč. V pooperační péči je používáno kompresní prádlo /maska/, cena je od 700,- Kč.

Cena též obsahuje pooperační kontroly a převazy.

Pacientka je obvykle povinna složit před operací zálohu /kauci 5.000,- Kč/, zbytek ceny potom doplatí v den příchodu k hospitalizaci.

Zdravotní pojišťovny operační výkon z kosmetických důvodů nehradí, klient si celou částku platí sama.

ESTHÉ NA FACEBOOKU